UFABET

UFABET

วงเครื่องสายอยู่ด้วยกันได้อย่างไร

วงเครื่องสายอยู่ด้วยกันได้อย่างไร

ผู้เล่นเครื่องสายจะปรับเวลาของโน้ตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ซิงค์กัน แต่วิธีการที่ผู้เล่นทำนั้นไม่ชัดเจน การติดตามข้อมูลใหม่ การแก้ไขระดับมิลลิวินาทีแสดงให้เห็นว่าวงดนตรีบางวงมีความเผด็จการมากกว่า – ตามผู้นำคนหนึ่ง – ในขณะที่วงดนตรีอื่น ๆ มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่า การแก้ไขอย่างเท่าเทียมกัน นักวิจัยมีควอเตตที่เป็นที่ยอมรับสองวงเล่นบทสตริงควอเตตของโจเซฟ ไฮเดน 74 หมายเลข...

Continue reading...