สล็อต pg slot

โรงเรียนกลาดิเอเตอร์โรมันสร้างใหม่แบบดิจิทัล

โรงเรียนกลาดิเอเตอร์โรมันสร้างใหม่แบบดิจิทัล

เครื่องมือสร้างภาพฟื้นสถานที่ฝึกอบรมของเมืองโบราณโดยไม่ต้องขุดค้น นักวิจัยได้ค้นพบซากโรงเรียนโรมันอายุเกือบ 1,900 ปีสำหรับนักสู้ในออสเตรียตะวันออกโดยที่ยังไม่ได้รับความเสียหาย เทคนิคการถ่ายภาพขั้นสูงนำไปสู่การค้นพบศูนย์ฝึกอบรมสำหรับเหล่านักรบ-ความบันเทิงที่ Carnuntum เมืองโรมันที่ขุดค้นขึ้นและลงตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 สิ่งอำนวยความสะดวกโบราณอยู่ใต้ทุ่งนาใกล้กับซากอัฒจันทร์ที่สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 13,000 คน นักโบราณคดี Wolfgang Neubauer จากสถาบัน...

Continue reading...